top of page

Langs Akerselva Bærekraftsstrategi

Vi er en ny musikkfestival i Oslo, og har tatt et klart standpunkt i klimasituasjonen. Vi bruker festivalen til å spille på noen av Oslos aller beste kvaliteter, nemlig Akerselva. Akerselva kommer fra skogen, og renner ut i sjøen (via Maridalsvannet til Oslofjorden). Det er viktig for oss at vannene i byen vår er rene, akkurat som miljøet, derfor har dette også en viktig symbolikk for oss. I klimasituasjonen har mye gått galt siden 1970- tallet, og fremover må vi gjøre alt vi kan for å kutte klimagassutslipp ref. til både Paris avtalen og FN bærekraftsmål.

Vi vil derfor bruke festivalen som en innovasjonsarena for de nye bærekraftige løsningene, og vi skal være en del av disse løsningene, og ikke problemet. Vi snakker ikke kun om miljø, men om bærekraft. Dette gjør vi bevisst all den tid vi vil spille på hele repertoaret, og ikke kun på dimensjonen miljø spesifikt og isolert. Vi forstår at vår rolle som en liten aktør kan virke begrenset, men vi skal vise at så ikke er tilfelle. Vi jobber med festivalen gjennom hele året, og kan således påvirke mange menneskers liv om vi bruker festivalen til å gjøre en forskjell.

For oss som startet festivalen er musikk og festival en lidenskap, og slik har det vært mye av våre liv. Vi vet således hvor viktig festivalene er i våre liv, og for vår livskvalitet. Vi kommer derfor til å legge mye flid i at festivalopplevelsen skal bli den beste for alle som deltar uavhengig ståsted og status i eget liv. Ingen er normale, og nettopp dette mangfoldet skal vi berike gjennom festivaldagene. 

Vi tror så sterkt på festivalen som møteplass, at vi ser på vårt bidrag som et helsetiltak, og som del av den sosiale bærekraften. Vi skal tørre å utfordre, leke og være kreative, vi skal alltid lære fra år til år. Aldri ferdig utlært. Vi skal tenke globalt, men handle lokalt. Vi tror ikke at alle kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Får vi dette til å smitte på alle som på en eller annen måte gjennom året blir berørt av festivalen, ja så har dette lille lokale initiativet potensiale til å bli ganske stort. 

Nettopp for å forsterke denne delen, vil vi knytte en faglig del til festivalen. Alt må starte et sted, og derfor begynner vi helt smått. Målet er at også denne delen skal bli stor. Selve musikkfestivalen som starter i Nydalen vil vi skal gå langs hele Akerselva etterhvert. Den faglige delen ønsker vi at skal bli en viktig møteplass i Oslo, der politikk møter næringsliv og akademia, og hvor vi bruker kunst og kultur til å forsterke kreativiteten og skaperkraften i vårt tverrfaglige møte. 

Festivalen har også en familie- og nabolagsdimensjon, og søndagen er derfor dedikert til familiene. Avantor som er en lokal by- og eiendomsutvikler er vår viktigste samarbeidspartner i våre første år av festivalen, og nettopp derfor er denne dimensjonen spesielt viktig. Avantor har i mange år gjort mye bra i Nydalen, også for bærekraften, men vil nå også i større grad at Nydalen skal være viktig for Oslo. Vi mener musikkfestivalen har potensiale til å sette Nydalen mer på kartet i det urbane Oslo, og det derfor ambisjoner vi har sammen fra dag 1.

I denne kortversjonen av vår bærekraftstrategi har vi innledningsvis fokusert mye på den sosiale bærekraften. For oss er ikke det tilfeldig, vi mener musikkfestivalen kanskje nettopp her gir sitt viktigste bidrag til folk, by- og samfunn. Vi jobber for å bygge et økonomisk fundament for festivalen samtidig som vi ønsker at alle skal ha råd til å delta. Jo flere som bidrar økonomisk i en form for spleiselag, jo flere vil vi nå ut til med vårt tilbud med rimelige billetter. Det er kostbart å lage en bra musikkfestival, og her må vi forsøke å balansere miksen av artister, en rimelig men bra arena som når ut til flest mulig. Det er på den måten vi vil sikre den økonomiske bærekraften. Musikkfestivalen blir ikke bærekraftig om vi ikke klarer å balansere alle 3 dimensjoner av bærekraften

Når det gjelder vårt eget klimafotavtrykk skal vi jobbe for å gjøre det så lite som mulig. Musikkfestivalen er som en liten midlertidig by og samfunn. Innenfor dette midlertidige samfunnet skal vi leve så nært på naturens premisser som vi kan. Vi skal oppfordre alle til å gå, sykle eller kjøre kollektivt. I Nydalen som snart er bilfri ligger det godt til rette for dette med eget T- bane stopp nært til festivalområdet. Det ligger også nært til andre kollektivløsninger som buss og trikk. Vi lager et stort sykkelområde med vakthold, dette slik at sykkel som transportmulighet også er et godt alternativ for de som bor i byen. I vårt første år har vi i all hovedsak kortreiste artister fra Norden, noe som betyr at vi kan begrense bruk av fly som transportmiddel. For de som må bruke fly som transportmiddel, skal vi bidra slik at de velger kollektive løsninger til og fra flyplassen. 

Vi har investert i fast strøm gjennom byggene som omringer festivalområdet, og vi jobber med løsninger som i størst mulig grad jobber energieffektivt. På sikt har vi som mål at en større andel av vår strøm er fornybar, men her er vi pt. prisgitt våre samarbeidspartnere som er ambisiøse by- og eiendomsutviklere.

Vi skal prioritere kortreist lokal mat, og her skal vi ta med oss mange spennende samarbeidspartnere som ønsker å bruke festivalen som testarena for stadig bedre alternativer som deretter kan skaleres. 

Vi jobber for å begrense vårt avfall, og det avfallet vi får skal vi sortere. Vi kjøper mest mulig utstyr slik at vi kan gjenbruke dette fra år til år. Vi har et lager gjennom året ved festivalområdet, noe som sikrer lagringsmuligheter. Det avfallet vi likevel får skal vi sortere i et nødvendig antall fraksjoner. 

bottom of page